Adatvédelmi tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZABÁLYZAT A KASTÉLYSZÁLLÓ KFT. ÜGYFELEIVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL

A Kastélyszálló Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10.), mint a Fenyőharaszt Kastélyszálló üzemeltetője, az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatókban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szerint.

1. Az egyes adatkezelések

1.1 Személyes adatok kezelése a Fenyőharaszt Kastélyszálló vendégei esetén

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.2 Állásra jelentkezők adatainak kezelése

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.3 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. ÉVI CLV. alapján tett esetleges panaszokhoz kapcsolódó adatkezelés

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.4 A Fenyőharaszt Kastélyszálló területén működtetett kamerarendszer révén történő adatkezelés

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.5 Direkt marketing céljából történő adatkezelés

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.6 "Sütik" ("cookie"-k) használata

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

2. Adatkezelő, adatfeldolgozók:

Az Ön fent meghatározott személyes adatainak kezelője (adatkezelő) a fenti linkeken elérhető tájékoztatóban megnevezett jogalany, azaz a Kastélyszálló Kft.

Adatfeldolgozóink listája: 

3. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A fenti linken elérhető tájékoztatók részletes információkat tartalmaznak az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

4. Adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak EGT-n (Magyarországon kívüli) továbbítására nem kerül sor.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet Dobák Zsolt ügyvezetőtől az alábbi elérhetőségeken:

cím: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
telefon: +36 20 442 2142
e-mail: recepcio@fenyoharaszt.hu